SATAminijet 4400 B RP/HVLP

SATAminijet 4400 B HVLP

Brilijantnost u minijaturi

SATAminijet 4400 B je savršeni kompaktni pištolj za farbanje, ako tražite vrhunski završni sloj na područjima teškog pristupa. Posebne SR mlaznice su savršeno pogodne za popravke na vozilima. Podrazumeva se da je ovaj pištolj omogućava primenu svih savremenih sistema za farbanje - uključujući vodeni Boje.

SATAminijet 4400 B RP

SATAminijet 4400 B RP

SATAminijet 4400 B HVLP

SATAminijet 4400 B HVLP