SATA® filter 100 prep™

SATA® filter 100 prep™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filterska grupa 100 je sa grubim filterom i finim filter uloškom, a takođe i sa regulatorom pritiska sa manometrom. 

Ulazni priključak                             1/2"

Max ulazni pritisak                            10 bara

Max izlazni pritisak                           10 bara

Protok vazduha na 6 bara         800 Nl/min

Max. radna temperatura             50 C

Izlazni priključak                          1/4“

SATA® filter 101 prep™

Filter sa aktivnim ugljenom za dogradnju na grupu 100 i pretvaranje u grupu 103.

Ulazni priključak                             1/2"

Max ulazni pritisak                            10 bara

Max izlazni pritisak                           10 bara

Protok vazduha na 6 bara         800 Nl/min

Max. radna temperatura             50 C

Izlazni priključak                          1/4“

SATA® filter 103 prep™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filterska grupa 103 sa grubim filterom + finim filter uloškom + filter sa aktivnim ugljenom i sa regulatorom pritiska sa manometrom. Jedan izlaz vazduha.

Ulazni priključak                            1/2"

Max ulazni pritisak                            10 bara

Max izlazni pritisak                           10 bara

Protok vazduha na 6 bara         800 Nl/min

Max. radna temperatura             50 C°

Izlazni priključak                          1/4“