SATA® filter 414™/ 424™/434™/444™/464™/484™

SATA filteri serije 400 su modularni filteri dizajnirani da zadovolje najviše standarde kvaliteta i performansi.

Modularni sistem omogućava korisniku da se prilagodi (nadogradi) različitim uslovima radionice. Lako se održava i servisira.

Ulje iz kompresora, kondezat i čestice prašine iz sistema cevi su deo svakodnevne rutine kada se radi sa komprimovanim vazduhom.

SATA filteri serije 400 obezbeđuju 100% tehnički čist vazduh - sa stepenom separacijom od 99.998%(npr.SATA 444).

Sa ovim filterima, problemi koji se javljaju sa komprimovanim vazduhom će biti eliminisani.

SATA® filter 414™ 

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter 414 je grubi filter sa spiralom. Ima dva izlaza vazduha 1/4".

Ulazni priključak                                1/2"

Max. ulazni pritisak                          15 bara

Max izlazni pritisak                          10 bara

Protok vazduha na 6 bara                3600 Nl/min

Max. radna temperatura                     120 C°

Izlazni priključak                              1/4“ x 2

 

SATA® filter 424™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter 424 je grubi filter sa spiralom. Ima dva izlaza vazduha 1/4" i regulator pritiska sa mogućnošću regulisanja.

Ulazni priključak                                1/2"

Max ulazni pritisak                           15 bara

Max izlazni pritisak                          10 bara

Protok vazduha na 6 bara                3600 Nl/min

Max. radna temperatura                     120 C°

Izlazni priključak                              1/4“ x 2

 

SATA® filter 434™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter 434 je grubi filter sa spiralom. Ima dva izlaza vazduha 1/4" i dva manometra.

Ulazni priključak                                1/2"

Max ulazni pritisak                           15 bara

Max izlazni pritisak                          10 bara

Protok vazduha na 6 bara               3600 Nl/min

Max. radna temperatura                    120 C°

Izlazni priključak                             1/4“ x 2

 

SATA® filter 444™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter 444 je spoj grubog filtera i finog filtera sa uloškom i manometrom sa redukcijom pritiska. Ima dva izlaza vazduha 1/4".

Ulazni priključak                                  1/2"

Max ulazni pritisak                            15 bara

Max izlazni pritisak                            10 bara

Protok vazduha na 6 bara                3600 Nl/min

Max. radna temperatura                     120 C°

Izlazni priključak                                1/4“ x 2

 

SATA® filter 464™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter sa aktivnim ugljenom i koristi se u setu sa grubim i finim filterima kao i kod upotrebe zaštitne maske. Ima dva izlaza vazduha 1/4".

Ulazni priključak                                1/2"

Max ulazni pritisak                           15 bara

Max izlazni pritisak                           10 bara

Protok vazduha na 6 bara              3600 Nl/min

Max. radna temperatura                     60 C°

Izlazni priključak                              1/4" x 2

 

SATA® filter 484™

Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filter 484 je grubi filter + fini filter sa uloškom i manometrom sa redukcijom pritiska u setu sa filterom sa aktivnim ugljenom. Ima dva izlaza vazduha 1/4".

Ulazni priključak                                1/2"

Max ulazni pritisak                           15 bara

Max izlazni pritisak                          10 bara

Protok vazduha na 6 bara              3600 Nl/min

Max. radna temperatura                   60 C°

Izlazni priključak                             1/4" x 2