SATAjet 1000 B RP/HVLP

SVESTRANI JEDAN!

SATAjet 1000 B donosi veliki izbor mogućih aplikacija u jednom pištolju za farbanje, za primenu u zanatstvu ili industiji. Zbog širokog spektra veličina mlaznica i pribora na raspolaganju (kao što su posude pod pritiskom ili sa mešačem), različiti materijali mogu se savršeno primeniti: materijali niske viskoznosti, lakovi, završne teksture i glazure, kao i lepkovi i ostali tiksotropni proizvodi.

Osnovi podaci za RP:                                                     Osnovi podaci za HVLP:

Radni pritisak:2.0 bar                                                     Radni pritisak:2.0 bar

Potrošnja vazduha pri 2 bar:275 Nl/min                           Potrošnja vazduha pri 2 bar:350 Nl/min

Razdaljina prskanja:17 cm - 21 cm                                  Razdaljina prskanja:13 cm - 17 cm