SATAjet 100 B F RP/HVLP/P

SATA JET 100 B

Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji.

Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska i optimirana RP-tehnika visokog pritiska) namenjene su za primenu punioca na vodenoj ili bazi rastvarača

Tehničke karakteristike za RP: 

Radni pritisak:1.5 - 2.0 bar
Potrošnja vazduha pri 2 bar:290 Nl/min 
Razdaljina prskanja:17 cm - 21 cm

  

 

Tehničke karakteristike za HVLP:

Radni pritisak:2.0 bar
Potrošnja vazduha pri 2 bar:350 Nl/min
Razdaljina prskanja:10 cm - 15 cm

 

 

 

SATAjet 100 B P je specijalno razvijen za primenu poliester tečnog cement gita i optimiran za postizanje velikih debljina slojeva pri optimalno ograničenom zraku špricanja.

Tehničke karakteristike:

Ulazni pritisak:1,5 bar - 2,0 bar
Potrošnja vazduha pri 2,0 bara:245 NI/min
Razmak pri špricanju:18 cm - 23 cm