Kompletno čelične stege navojne

20 % više stezne snage po obrtaju sa optimalnim profilom šine Maksimalna sigurnost sa linearnim prenosom snage kod klizne ...
20 % više stezne snage po obrtaju sa optimalnim profilom šine Maksimalna sigurnost sa linearnim prenosom snage kod klizne ...
20 % više stezne snage po obrtaju sa optimalnim profilom šine Maksimalna sigurnost sa linearnim prenosom snage kod klizne ...
Stezna snaga do 5,000 N Fiksna čeljust i klizna čeljust su napravljene od kovanog gvožđa za sigurno stezanje Ergonomski ...
Stezna snaga do 5,000 N Fiksna čeljust i klizna čeljust su napravljene od kovanog gvožđa za sigurno stezanje Zatezna šipka ...
Stezna snaga do 5,000 N Fiksna čeljust sa patentiranim OMEGA lukom za manji gubitak snage stezanja Fiksna čeljust i klizna ...
Stezna snaga do 5,000 N Fiksna čeljust sa patentiranim OMEGA lukom za manji gubitak snage stezanja Fiksna čeljust I klizna ...
Sila stezanja do 7.500 N Zatezanje i širenje okruglih, ovalnih i ugaonih radnih komada Pritisne ploče se mogu zameniti ...