+381 65 337 8666 maksal.bg@gmail.com

Kant frezer MFK 700

Svestran u obrađivanju ivica. Predivno promenljivo. Modularni dizajn čini MFK 700 sveobuhvatnim ...
Svestran u obrađivanju ivica. Predivno promenljivo. Modularni dizajn čini MFK 700 sveobuhvatnim ...
Svestran u obrađivanju ivica. Predivno promenljivo. Modularni dizajn čini MFK 700 sveobuhvatnim ...