Mašine za poliranje

Širok spektar primene. Prekidač za brzine, biranje brzine unapred, kontrolisana brzina, lagano paljenje Može da izdrži ...
Širok spektar primene. Duži rad zahvaljujući ergonomskoj ručki i maloj težini Prekidač za brzine, biranje brzine unapred, ...
Moćna sa visokim kapacitetom pokrivenosti. Izuzetno hlađenje na nižim brzinama – dozvoljava rad pod velikim opterećenjem ...