Oscilator

Veća preciznost pri maksimalnim performansama. Precizni rezovi na obeleženom mestu, precizno vođeni rezovi uranjanja ...
Za OS 400 Omogućava uranjanje rezova sa definisanom dubinom
Za OS 400 Omogućava precizno podešavanje i sečenje po oznaci
Za OS 400 Omogućava precizno podešavanje i sečenje po oznakama kao i uranjanje sa definisanom dubinom