+381 65 337 8666 maksal.bg@gmail.com

Patrone za filtere

Filter od sinter bronze za SATA filter serije 100, 200, 300 i 400
Fini filter dodatak za SATA filter seriju 200, 300 i 400
 Filter sa aktivni ugljenikom za SATA filter serije 100
Fini filter dodatak za SATA filter seriju 100 prep
 Filter sa aktivni ugljenikom za SATA filter serije 200, 300 i 400