Preklopne stege za radne stolove

Ručica je u vertikalnoj poziciji za stezanje Automatsko , besprekorno prilagođavanje visine stezanja do 35 mm sa gotovo ...
Ručica je u horizontalnoj poziciji za stezanje Automatsko , besprekorno prilagođavanje visine stezanja do 35 mm sa gotovo ...
U steznoj poziciji, poluga se nalazi horizontalno Automatsko i različito podešavanje visine stezanja do 20 mm dok snaga ...
Ručica je u horizontalnoj poziciji za stezanje Automatsko , besprekorno prilagođavanje visine stezanja do 20 mm sa gotovo ...
  Povlačenjem ručke pomera se šipka za povlačenje i izvlačenje Automatsko i različito podešavanje visine stezanja do ...
Povlačenjem ručke pomera se šipka za povlačenje i izvlačenje Automatsko i različito podešavanje visine stezanja do 8 ...