Preklopne stege za radne stolove

Ručica je u vertikalnoj poziciji za stezanje Automatsko , besprekorno prilagođavanje visine stezanja do 35 mm sa gotovo ...
Ručica je u horizontalnoj poziciji za stezanje Automatsko , besprekorno prilagođavanje visine stezanja do 35 mm sa gotovo ...
Povlačenjem ručke pomera se šipka za povlačenje i izvlačenje Automatsko i različito podešavanje visine stezanja do 13 ...
Multifunkcionalni sistem za tehničare montaže   Sa drvenim umetkom sa 20 otvora   I 3 različite mogućnosti stezanja   ...