Filteri za vazduh

SATA® filter 100 prep™ Separator ulja i vlage iz sistema dovoda vazduha. Filterska grupa 100 je sa grubim filterom i finim ...
SATA filteri serije 400 su modularni filteri dizajnirani da zadovolje najviše standarde kvaliteta i performansi. Modularni ...