+381 65 337 8666 maksal.bg@gmail.com

SATAjet 100 B P

  • Oznaka:JET 100 B P

Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji.

Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska i optimirana RP-tehnika visokog pritiska) namenjene su za primenu punioca na vodenoj ili bazi rastvarača.
SATAjet 100 B P je specijalno razvijen za primenu poliester tečnog cement gita i optimiran za postizanje velikih debljina slojeva pri optimalno ograničenom zraku špricanja.

   

Datoteke:
Specijalni pištolj za prskanje visoko viskoznih punila
  • Fino atomiziranje
  • Tačna udaljenost uzorka spreja
  • Manje gubitka vremena za prekrivanje ili brušenje površina
  • Smanjena težina
  • Mala veličina
  • Visoka ergonomija
  • Potpuno pogodne za vodene boje
Detalji o opremi:
  • Kontinualno upravljanje okruglom / ovalnom mlaznicom
  • Količina materijala može se podesiti

 

 

Potrošnja vazduha pri 2.0 bara 245 Nl/min
Optimalni radni pritisak 1,5-2,0 bara
Optimalna razdaljina 18-23 cm

 

SATAjet 100 B P
 
Dizna P
Pištolj za farbanje sa 0,6 l QCC  višekratna upotreba lončeta bez okretnog zgloba
Kat.broj 145185
 
Pištolj za farbanje sa 0,75 l QCC višekratno aluminijumsko lonče bez okretnog zgloba
Kat. broj 146217

 

Dizna P
Pištolj za farbanje sa 0,6 l QCC  višekratna upotreba lončeta bez okretnog zgloba
Kat.broj 145284