+381 64/127 75 81 maksal.bg@gmail.com

SATAjet 100 B F

Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji. Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska ...
Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji. Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska ...
Nenadmašni za aplikaciju pripremnih materijala u autoreparaturi i industriji. Obe verzije (HVLP-tehnika niskog pritiska ...