+381 64/127 75 81 maksal.bg@gmail.com

Baterijski cirkular HKC 55

Samostalan u svakoj situaciji Bilo na krovu ili na čvrstom tlu, bilo ugaoni rezovi koji se mogu ponoviti i vođenim rezovima ...
Samostalan u svakoj situaciji Bilo na krovu ili na čvrstom tlu, bilo ugaoni rezovi koji se mogu ponoviti i vođenim rezovima ...
Samostalan u svakoj situaciji Bilo na krovu ili na čvrstom tlu, bilo ugaoni rezovi koji se mogu ponoviti i vođenim rezovima ...
Samostalan u svakoj situaciji Bilo na krovu ili na čvrstom tlu, bilo ugaoni rezovi koji se mogu ponoviti i vođenim rezovima ...