Pribor za cirkulare

491469 PA-TS 55   Paralelna vođica PA-TS 55 za TS 55, TS 55 R, TSC 55 moguća upotreba za proširenje stola paralelno navođenje ...
491750 ABSA-TS 55   Poklopac usisini ABSA-TS 55 za TS 55, TS 55 R, TSC 55 Poklopac za bolje usisavanje prašine takođe se može ...
491473 SP-TS 55/5   Zaštita od krzanja SP-TS 55/5 za TS 55, TS 75 Za rezove bez krzanja sa desne strane lista testere Može ...
499011 SP-TS 55 R/5   Zaštita od krzanja SP-TS 55 R/5 za TS 55 R, TSC 55 Može se koristiti sa i bez firung šine Za rezove bez ...
491582 FS-RSP   Povratni graničnik FS-RSP za TS 55, TS 55 R, TSC 55, TS 75, HKC 55, HK 55, ATF 55, AP 55, AT 65, AP 65, AP 85 može ...
500393 SB-TSC   Torba za prašinu SB-TSC za TSC 55, HKC 55 osigurava radno okruženje sa niskom emisijom i čistom radnom okolinom ...
492243 PA-TS 75   Paralelna vođica PA-TS 75 za TS 75 moguća upotreba za proširenje stola paralelno navođenje sa obe strane ...
500464 PA-HKC 55   Paralelna vođica PA-HKC 55 za HKC 55, HK 55 moguća upotreba za proširenje stola paralelno navođenje ...
500645 PA-HK 85   Paralelna vođica PA-HK 85 za HK 85 moguća upotreba za proširenje stola paralelno navođenje sa obe strane ...
574670 PA-A-HK 85   Paralelna vođica PA-HK 85 za HK 85 ugaona paralelna vođica za dublje praćenje  
200163 VN-HK85 130x16-25   Dodatak za urezivanje VN-HK85 130x16-25 za HK 85 za glodanje poprečnih i uzdužnih žljebova; ...
574671 HW-WP 14x14x2/12   Sečiva HW-WP 14x14x2/12 za dodatak za urezivanje za HK 85