Potapajući cirkulari TS 55

Najbolji potapajući circular koji smo ikad napravili. Tanko kućište za maksimalnu fleksibilnost i za neposrednu blizinu ...
Najbolji potapajući circular koji smo ikad napravili. Tanko kućište za maksimalnu fleksibilnost i za neposrednu blizinu ...
Najbolji potapajući circular koji smo ikad napravili. Tanko kućište za maksimalnu fleksibilnost i za neposrednu blizinu ...
Najbolji potapajući circular koji smo ikad napravili. Tanko kućište za maksimalnu fleksibilnost i za neposrednu blizinu ...