Potapajući cirkulari TS 75

Velika testera sa dubinom. Rascepni klin sa oprugom za nesmetano sečenje uranjanjem Bez dodatnog alata za podešavanje ...
Velika testera sa dubinom. Rascepni klin sa oprugom za nesmetano sečenje uranjanjem Bez dodatnog alata za podešavanje ...
Velika testera sa dubinom. Rascepni klin sa oprugom za nesmetano sečenje uranjanjem Bez dodatnog alata za podešavanje ...
Velika testera sa dubinom. Rascepni klin sa oprugom za nesmetano sečenje uranjanjem Bez dodatnog alata za podešavanje ...